Adwokat Tomasz Borowiec

Witamy na stronie Kancelarii Adwokackiej Adwokata Tomasza Borowca z siedzibą w Warszawie, Dzielnica Mokotów.

Usługi i porady prawne:

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla najbardziej wymagających polskich i zagranicznych Klientów. Nasi Klienci doceniają nasze doświadczenie, odpowiedzialność oraz profesjonalizm. Śmiało wychodzimy poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych. Nasze usługi obejmują zarówno porady prawne, reprezentację przed sądami, jak i bieżącą obsługę przedsiębiorców („firm”). Kancelaria współpracuje z licznym gronem adwokatów, radców prawnych oraz biegłych.

Najczęściej prowadzimy sprawy z następujących obszarów prawa:

Sprawy Karne:

Zajmujemy się obronami w sprawach karnych, karno – skarbowych i wykroczeniowych. Pomagamy również pokrzywdzonym przestępstwami w ochronie ich praw w toku postępowania karnego. Wykonujemy czynności obrończe zarówno w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę, Policję, CBA, ABW lub inne organy państwa, a także w toku postępowania sądowego. Sporządzamy apelacje oraz kasacje. Nasze doświadczenia pokazują, iż czynności obrończe podejmowane już od wstępnej fazy każdego postępowania karnego, gwarantują naszym Klientom najlepsze zabezpieczenie ich interesów.

Windykacja należności:

(egzekwowanie długów) – z powodzeniem egzekwujemy wierzytelności naszych Klientów, począwszy od etapu przedsądowego, poprzez wystąpienie do sądu i uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty, aż po wystąpienie do komornika w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego i przekazanie środków finansowych Klientowi. Nasza Kancelaria korzysta ze wszelkich prawnie przewidzianych metod szybkiego i skutecznego dochodzenia należności, w tym przy zastosowaniu procedury elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sądu). Z naszych usług korzystają przedsiębiorcy o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej, zarówno duże podmioty gospodarcze, jak i średnie i małe firmy.

Ochrona dłużników:

(tzw. antywindykacja) – pomagamy dłużnikom w ochronie ich praw zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i w toku egzekucji komorniczej. Doświadczenie jakie nabyliśmy podczas windykacji należności na rzecz wierzycieli, umożliwia nam skuteczne wspieranie dłużników podczas egzekucji komorniczej, w celu jak najszybszego jej zakończenia i to w sposób jak najmniej dla nich uciążliwy. Stoimy na stanowisku, iż brak wiedzy prawniczej nie może pozbawiać dłużnika możliwości obrony swoich interesów.

Obsługa prawna firm:

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, w tym w szczególności zagadnień korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem i organizacją organów spółek (zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów), dokonywania zmian statutów i umów spółek, umarzania, zastawiania i obrotu udziałami oraz akcjami, jak również innych czynności podlegających przepisom prawa handlowego. Oferujemy swoim Klientom obsługę prawną procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji, oraz restrukturyzacji.

Podział majątku, dział spadku, zniesienie współwłasności:

Regulujemy sytuację majątkową małżonków po ustanowieniu między nimi rozdzielności majątkowej, na skutek orzeczonego rozwodu oraz separacji, czy też na skutek zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej (tzw. intercyzy). Pomagamy uporządkować sprawy majątkowe po zmarłym spadkodawcy, występując w imieniu Klientów m.in. w sprawach o stwierdzenie praw do spadku, o dział spadku, o przyjęcie lub odrzucenie spadku, o uznanie testamentu za nieważny, o uznanie za niegodnego dziedziczenia, o zachowek. Pomagamy znieść współwłasność nieruchomości lub innych rzeczy ruchomych.

Co nas wyróżnia:

  • Analizujemy przedstawiony nam problem, określając szanse na osiągnięcie zamierzonego celu i konsultujemy z Klientem dalszy sposób postępowania. Przejawem naszej uczciwości wobec każdego Klienta jest to, że nigdy nie doradzamy kierowania sprawy na drogę sądową, jeśli ocenimy, że szanse na jej wygranie są znikome. Pozwala to na uniknięcie dodatkowych stresów i wydatków.
  • Ustalamy wynagrodzenie za powierzone nam zadania w sposób indywidualny. Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do profesjonalnej pomocy prawnej bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu.
  • Naszą dewizą przy wykonywaniu powierzonych nam zadań jest pozostawanie w stałej komunikacji z Klientem. Uważamy, że klient ma prawo oczekiwać, że prawnik jest do jego dyspozycji.
  • Prezentujemy indywidualne podejście do każdej sprawy. Doradzamy naszym Klientom, ale przede wszystkim dążymy do skutecznego rozwiązania ich problemów prawnych.

Kancelarię prowadzi Adwokat Tomasz Borowiec – członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, aplikacji ogólnej odbytej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Adwokat Tomasz Borowiec specjalizuje się w sprawach karnych oraz w sporach cywilnych i gospodarczych. Zajmuje się pomocą prawną dla osób, które zawarły umowy kredytu lub pożyczki we franku szwajcarskim. Prywatnie ceni sobie podróże po świecie, muzykę klasyczną oraz teatr.

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa


Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl


Kancelaria czynna:

poniedziałek - piątek
godz. 9:00 - 17:00

strzałka do góry