Aktualności

 • Odmowa wypłaty odszkodowania z tytułu umowy AC – nie jesteś na przegranej pozycji !
  • Problemy z odszkodowaniem z umowy auto casco

   Umowa ubezpieczenia auto - casco (potocznie zwana AC) jest majątkowym ubezpieczeniem od zdarzeń losowych zawieranym przez posiadacza pojazdu na zasadzie dobrowolności. Obejmuje m.in. szkody powstałe na skutek kradzieży pojazdu mechanicznego. Większość Ogólnych Warunków Umowy przewiduje, iż Ubezpieczyciel zwolniony jest od obowiązku naprawienia szkody powstałej w przypadku pozostawienia otwartego pojazdu lub pozostawienia w pojeździe kluczyków służących do jego zamykania. Nie oznacza to jednak, iż w każdym wypadku pozostawienie pojazdu otwartego lub z kluczykami w środku, zapis taki będzie zwalniał Ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 09-01-16
  • Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne
 • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

   Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wszystkim naszym Klientom, Partnerom i Sympatykom, szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.

   Adwokat Tomasz Borowiec
   wraz z zespołem Kancelarii
    
  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 22-12-15
  • Opublikowano w kategorii: Inne
 • Nowa procedura karna, czy będzie kontradyktoryjnie i szybko ?
  • Nowa procedura karna oparta na kontradyktoryjności i szybkości postępowaniaW dniu 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248 ze zm.). Nowelizacja ta wprowadza niejako nowy model procesu karnego, który ma opierać się na dwóch filarach – kontradyktoryjności oraz szybkości. Ustawodawca założył bowiem, iż sprawy karne w toku postępowania sądowego mają być niejako pojedynkiem uczestników na argumenty i dowody. Z jednej strony występować ma bowiem prokurator wraz z dowodami zebranymi w toku postępowania przygotowawczego, z drugiej zaś oskarżony wraz ze swoim obrońcą.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 01-07-15
  • Opublikowano w kategorii: Prawo karne
 • Czy wchodząc w konflikt z prawem karnym musisz zostać skazany przez Sąd ?
  • umorzenie postępowania na wniosek pokrzydzonego bez zydania wyroku skazującegoW dniu 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę - kodeks karny. Przepisy te wprowadzają nową instytucję prawa karnego nieznaną dotychczas polskiemu ustawodawcy, a mianowicie umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego. Rozwiązanie to zostało uregulowane w dodanym na skutek nowelizacji przepisie art. 59a kodeksu karnego. Skutkiem umorzenia jest odstąpienie od prowadzenia dalszego postępowania karnego oraz zaniechanie ustalenia winy sprawcy, a w konsekwencji zaniechanie jego ukarania.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 01-06-15
  • Opublikowano w kategorii: Prawo karne
 • Bankowy Tytuł Egzekucyjny (tzw. BTE) niekonstytucyjny, skutki dla osób mających problemy ze spłatą zobowiązania na rzecz Banków
  • Bankowy Tytuł Egzekucyjny, BTE, orzeczenie TK z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12, art. 96 ust. 1 ustawy prawo bankowe, art. 97 ust. 1 ustawy prawo bankoweTrybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 45/12 uznał, iż przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.) regulujące Bankowe Tytuły Egzekucyjne są niezgodne z Konstytucją. Jednocześnie Trybunał odroczył utratę mocy ich obowiązywania do dnia 1 sierpnia 2016 r.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 01-05-15
  • Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne
Strona 4 z 512345

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Archiwum:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry