Aktualności

 • Uznałeś przedawniony dług ? Nie musisz go spłacać
  • Skutki uznania roszczenia przedawnionego.Roszczenia majątkowe, co do zasady ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po okresie wskazanym w ustawie (najczęściej z upływem trzech lub dziesięciu lat, licząc od daty wymagalności roszczenia), dłużnik może zwolnić się z obowiązku spełnienia świadczenia powołując się przed sądem rozpoznającym sprawę na zarzut przedawnienia. Jednakże termin przedawnienia zgodnie z treścią art. 123 § 1 pkt. 3 kodeksu cywilnego, może ulec przerwaniu na skutek czynności podjętych przez samego dłużnika.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 19-12-16
  • Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne
 • Przedawnienie roszczeń z umowy kredytu lub pożyczki
  • roszczenie Banków, przedawnienie roszczeń z umowy kredytu, pożyczkiZasadą jest, iż każde roszczenie majątkowe ulega przedawnieniu po upływie określonego terminu wskazanego w ustawie. Roszczenie przedawnione nie wygasa, jednakże nie może być skutecznie dochodzone przed sądem powszechnym. W przypadku skierowania powództwa do sądu, które obejmuje takie roszczenie, strona pozwana (dłużnik) może ponieść zarzut przedawnienia. Podniesienie takiego zarzutu skutkować będzie oddaleniem powództwa w całości.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 11-07-16
  • Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne
 • Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy
  • Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom i Sympatykom życzymy, aby spotkania przy świątecznym stole, upływały w ciepłej i rodzinnej atmosferze, a wszelkie smutki i troski szybko odchodziły w zapomnienie.

    
   Adwokat Tomasz Borowiec
   wraz z zespołem Kancelarii
    
  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 23-03-16
  • Opublikowano w kategorii: Inne
 • Jak chronić się przed egzekucją komorniczą prowadzoną na podstawie nakazu zapłaty, który nie został prawidłowo doręczony
  • ochrona przed egzekucją prowadzoną na podstawie nakazu zapłatyNakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym może być wydany w każdej sprawie cywilnej, w której powód dochodzi zapłaty określonej kwoty pieniędzy. Wydawany jest na podstawie twierdzeń wskazanych w pozwie, na posiedzeniu niejawnym - a zatem bez udziału stron. Wydając nakaz zapłaty Sąd doręcza go stronom postępowania (zarówno powodowi jak i pozwanemu) oraz zobowiązuje pozwanego do spełnienia całości roszczenia w terminie dwóch tygodni od jego doręczenia lub do złożenia w tym czasie sprzeciwu.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 24-02-16
  • Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne
 • Odmowa wypłaty odszkodowania z tytułu umowy AC – nie jesteś na przegranej pozycji !
  • Problemy z odszkodowaniem z umowy auto casco

   Umowa ubezpieczenia auto - casco (potocznie zwana AC) jest majątkowym ubezpieczeniem od zdarzeń losowych zawieranym przez posiadacza pojazdu na zasadzie dobrowolności. Obejmuje m.in. szkody powstałe na skutek kradzieży pojazdu mechanicznego. Większość Ogólnych Warunków Umowy przewiduje, iż Ubezpieczyciel zwolniony jest od obowiązku naprawienia szkody powstałej w przypadku pozostawienia otwartego pojazdu lub pozostawienia w pojeździe kluczyków służących do jego zamykania. Nie oznacza to jednak, iż w każdym wypadku pozostawienie pojazdu otwartego lub z kluczykami w środku, zapis taki będzie zwalniał Ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 09-01-16
  • Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne
Strona 5 z 7« Pierwsza...34567

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry