Sprawy sądowe wracają na wokandę (COVID – 19)

Dobra wiadomość dla osób oczekujących na zakończenie spraw sądowych. Na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. tzw. „tarczy antykryzysowej 3.0.”, począwszy od dnia 18 maja 2020 r. rozprawy w sprawach cywilnych i karnych wracają na wokandę. W sprawach cywilnych przez okres stanu epidemii oraz rok po jego odwołaniu rozprawy odbywać się mają w systemie telekonferencji. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia rozprawy w takim trybie, Sąd może skierować sprawę do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, pod warunkiem, że żadna ze stron nie sprzeciwi się temu w terminie 7 dni. W przypadku wniesienia sprzeciwu Sąd zobligowany będzie wyznaczyć rozprawę.

Począwszy od dnia 24 maja 2020 r. ruszają również terminy procesowe uprzednio zawieszone na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. tzw. „tarcza antykryzysowa 2.0.”. Powyższe dotyczy zarówno postępowań cywilnych, karnych, jak i administracyjnych. Termin, który nie rozpoczął swojego biegu biegnie od początku od dnia 24 maja 2020 r., zaś termin przerwany biegnie dalej od dnia 24 maja 2020 r.

Przykład nr 1: Jan Kowalski w dniu 01 kwietnia 2020 r. otrzymał uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny, z dnia 14 stycznia 2020 r., w którym oddalono jego roszczenie o zapłatę kwoty 25 tys. zł. Jan Kowalski nie zgadza się z treścią uzasadnienia wyroku i chce wnieść od niego apelację. Ze względu na wejście w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0.” termin na wniesienie apelacji nie rozpoczął swojego biegu, albowiem począwszy od dnia 31 marca terminy procesowe w sprawach cywilnych zostały zawieszone. Jan Kowalski może więc wnieść apelację w terminie 14 dni licząc od dnia 24 maja 2020 r., to jest najpóźniej w dniu 08 czerwca 2020 r. Ze względu na fakt, iż dzień 07 czerwca 2020 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy (niedziela) termin upływa w dniu następującym po tej dacie, to jest w dniu 08 czerwca 2020 r.

Przykład nr 2: Jan Kowalski w dniu 20 marca 2020 r. otrzymał uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie,  II Wydział Cywilny, z dnia 14 stycznia 2020 r., w którym oddalono jego roszczenie o przywrócenie posiadania. Jan Kowalski nie zgadza się z treścią uzasadnienia wyroku i zamierza wnieść od niego apelację. W dniu 31 marca 2020 weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. tzw. „tarcza antykryzysowa 2.0.”. 14 dniowy termin do wniesienia apelacji uległ więc zawieszeniu z dniem 31 marca 2020 r. i nie biegł aż do dnia 23 maja 2020 r. Jan Kowalski może więc wnieść apelację najpóźniej do dnia 27 maja 2020 r.

Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
W dniu: 20-05-20
Opublikowano w kategorii: Aktualności Prawo administracyjne Prawo cywilne Prawo karne

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry