Prawo administracyjne

sprawy z zakresu: prawa samorządu terytorialnego, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie, ochrony danych osobowych, przepisów dotyczących nieruchomości, ochrony środowiska, prawa górniczego i geologicznego, prawa lotniczego, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, prawa kolejowego i regulacji wszystkich rodzajów transportu, rynków finansowychPomoc obejmująca sprawy z zakresu prawa administracyjnego polega na reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej zarówno I jak i II instancji, a także w toku postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Świadczona pomoc przez adwokata w sprawach administracyjnych

W zakres pomocy świadczonej przez kancelarię adwokacką w sprawach obejmujących prawo administracyjne wchodzi przede wszystkim:

 • sporządzanie w imieniu Klientów wniosków o wydanie decyzji urzędowej,
 • przygotowywanie odwołania od wydanych już decyzji przez odpowiednią jednostkę publiczną,
 • sporządzanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji,
 • wznowienie postępowań administracyjnych,
 • sporządzenie przez adwokata skargi do sądu administracyjnego, gdy decyzja jest ostateczna, a w przypadku takiej potrzeby skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Szczegółowy zakres obsługiwanych spraw przez kancelarię adwokacką

W ramach świadczonej pomocy z obszaru prawa administracyjnego adwokat zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa:

 • samorządu terytorialnego, zakładającą pomoc instytucjom samorządowym w uchwalaniu prawa miejscowego, wydawania decyzji oraz innych aktów normatywnych wydawanych przez samorządy terytorialne,
 • przepisów dotyczących nieruchomości (wywłaszczenie nieruchomości), ich podziału czy scalania, a także wyceniana rzeczywistej wartości nieruchomości,
 • budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, obejmującego uzyskiwanie pozwolenia budowlanego na stworzenie budynku oraz akceptacji projektów budowlanych,
 • ochrony środowiska, w tym udzielania zezwoleń na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów,
 • górniczego i geologicznego, w zakresie wydobywania kopalin na terenie kraju oraz składowania odpadów związanych z tą działalnością,
 • lotniczego, które reguluje chociażby uzyskiwanie licencji pilota, rejestrację statków powietrznych i korzystanie z lądowisk i ich otoczenia,
 • kolejowego i regulacji wszystkich rodzajów transportu, wykorzystywania linii kolejowych oraz infrastruktury,
 • o cudzoziemcach i obywatelstwie, czyli regulacje związane ze stałym oraz czasowym przebywaniem na terenie kraju osób innej narodowości i uzyskiwaniem przez nich pozwolenia na pracę. Ponadto w ramach tej gałęzi przez adwokata obsługiwane są również wnioski związane z uzyskaniem polskiego obywatelstwa,
 • ochrony danych osobowych, szczególnie ważne ze względu na niedawne zmiany w prawie międzynarodowym, dotyczące bezpieczeństwa informacji o danych personalnych i zarządzania ochroną danych osobowych.

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa
woj. mazowieckie

NIP: 6612134901
REGON: 147344168


Kancelaria czynna:

poniedziałek - piątek
godz. 9:00 - 17:00

Karta Dużej Rodziny

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

  Pokaż więcej
  strzałka do góry