Prawo administracyjne

sprawy z zakresu: prawa samorządu terytorialnego, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie, ochrony danych osobowych, przepisów dotyczących nieruchomości, ochrony środowiska, prawa górniczego i geologicznego, prawa lotniczego, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, prawa kolejowego i regulacji wszystkich rodzajów transportu, rynków finansowychPomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego polega na reprezentacji Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej zarówno I jak i II instancji, a także w toku postępowania sądowoadministracyjnego, to jest przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sporządzamy w imieniu naszych Klientów wnioski o wydanie decyzji administracyjnej, przygotowujemy odwołania od wydanych już decyzji, sporządzamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji oraz o wznowienie postępowań administracyjnych. W przypadku gdy decyzja administracyjna jest ostateczna sporządzamy skargę do sądu administracyjnego, a w razie potrzeby skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ramach świadczonej pomocy prawnej z prawa administracyjnego zajmujemy się w szczególności sprawami z zakresu prawa samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących nieruchomości (wywłaszczenie nieruchomości), prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa górniczego i geologicznego, prawa lotniczego, prawa kolejowego i regulacji wszystkich rodzajów transportu, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie, ochrony danych osobowych.

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa
woj. mazowieckie


Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl


Kancelaria czynna:

poniedziałek - piątek
godz. 9:00 - 17:00

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry