Prawo rodzinne

Sprawy o rozwód i separację, o alimenty, o ograniczenie władzy rodzicielskiej o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o  miejsce zamieszkania dziecka, o miejsce pobytu dziecka, o demoralizację  Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W zdecydowanej większości wypadków chodzi o reprezentację w procesie sądowym. Jeśli jednak jest to możliwe, dążymy do rozstrzygnięcia przy wykorzystaniu mediacji, poradnictwa, czy terapii rodzinnej. Jeżeli nie ma możliwości polubownego załatwienia sporu lub metody te okażą się bezskuteczne, występujemy na drogę sądową.

Specjalizujemy się w reprezentacji procesowej w sprawach o rozwód i separację, w sprawach o podział majątku wspólnego (byłych małżonków lub po ustanowieniu umownej rozdzielności majątkowej), dochodzeniu i egzekwowaniu alimentów, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej (wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej, rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka) oraz w sprawach dotyczących ustalania, wykonywania i egzekwowania kontaktów z dziećmi.

Ponadto prowadzimy sprawy o ustalenie i zaprzeczenie rodzicielstwa (zarówno ojcostwa jak i macierzyństwa), o przysposobienie (adopcję) oraz o ustanowieniu opieki i pieczy zastępczej. Wspieramy również Klientów we wszystkich innych sprawach rodzinnych i opiekuńczych, m.in. takich jak: umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy), rozstrzyganie w sprawach zarządu majątkiem dziecka.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniu prowadzonym przez sąd opiekuńczy przeciwko nieletnim o czyny zabronione, jak również o demoralizację małoletnich.

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry