Prawo cywilne i gospodarcze

Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego zarówno dla przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych) jak i konsumentów. Pomoc prawna w sprawach cywilnych i gospodarczych najczęściej polega na:

– udzielaniu porad prawnych,

– reprezentacji Klientów przed Sądami,

– sporządzaniu umów oraz pism procesowych,

– udział w negocjacjach oraz pracach organów osób prawnych naszych Klientów.

W ramach świadczonej pomocy prawnej specjalizujemy się w dziedzinach:

 • Prawo spółek:

  prowadzimy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, w tym w szczególności zagadnień korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem i organizacją organów spółek (zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów), dokonywania zmian statutów i umów spółek, umarzania, zastawiania i obrotu udziałami oraz akcjami, jak również innych czynności podlegających przepisom prawa handlowego. Oferujemy swoim Klientom obsługę prawną procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji, oraz restrukturyzacji.

 • Prawo spółdzielcze:

  świadczymy kompleksową pomoc prawną począwszy od etapu jej tworzenia i rejestracji, poprzez bieżącą działalność, aż do procesu jej likwidacji, przekształcenia i podziałów. Uczestniczymy w walnych zgromadzeniach członków. Przygotujemy statuty, uchwały i regulaminy.

 • Windykacja należności:

  (egzekucja długów) – skutecznie dochodzimy w imieniu Klientów wierzytelności pieniężnych za sprzedane towary lub wykonane usługi. Pomoc prawna obejmuje zarówno reprezentację przed sądami, jaki i przed komornikami sądowymi, już w toku postępowania egzekucyjnego. Dążymy do szybkiego wyegzekwowania należności, przy zastosowaniu wszelkich metod przewidzianych przepisami prawa, które dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów i przedstawionych przez nich stanów faktycznych. Zajmujemy się windykacją należności dużych przedsiębiorstw, a także średnich i małych podmiotów gospodarczych.

 • Ochrona dłużników:

  (tzw. antywindykacja) – pomagamy dłużnikom w ochronie ich praw zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i w toku egzekucji komorniczej. Posiadane doświadczenie umożliwia nam skuteczne wspieranie dłużników podczas egzekucji komorniczej, w celu jak najszybszego jej zakończenia i to w sposób jak najmniej dla nich uciążliwy. Stoimy na stanowisku, iż brak wiedzy prawniczej nie może pozbawiać dłużnika możliwości obrony swoich interesów.

 • Zadośćuczynienia:

  pomagamy naszym Klientom w dochodzeniu roszczeń o zadośćuczynienie m.in. w związku z doznanym rozstrojem zdrowia, z tytułu śmierci osoby bliskiej, czy też naruszenie dóbr osobistych.

 • Odszkodowania:

  zajmujemy się szeroko pojętymi sprawami o odszkodowanie m.in. za szkody na osobie z tytułu OC, odszkodowanie za wypadek śmiertelny w komunikacji, odszkodowanie za błędy lekarskie, odszkodowanie za wypadek przy pracy, odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, zwrot wywłaszczonej nieruchomości, odszkodowanie za niesłuszny areszt oraz niesłuszną karę pozbawienia wolności.

 • Frankowicze:

  świadczymy pomoc prawną dla osób, które zawarły umowę pożyczki lub kredytu we franku szwajcarskim.

 • Sprawy spadkowe:

  regulujemy sprawy majątkowe po zmarłym spadkodawcy. Pomagamy w sporządzeniu testamentu, który gwarantuje ochronę osób najbliższych dla spadkodawcy zgodnie z jego wolą. Występujemy w imieniu klientów m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o uznaniu za niegodnego dziedziczenia, o dział spadku, o zachowek, o przyjęciu i odrzuceniu spadku, o uznaniu testamentu za nieważny.

 • Prawo nieruchomości (prawo rzeczowe):

  Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o zniesienie współwłasności, o ustanowienie, zmianę lub uchylenie służebności, o stwierdzenie zasiedzenia, o ustanowienie wynagrodzenia w związku ze służebnością przesyłu. Zajmujemy się również sprawami o eksmisję oraz sprawami związanymi z ochroną lokatorów i ochroną posiadania.

 • Negocjacje i sporządzanie umów:

  prowadzimy w imieniu naszych Klientów negocjacje z ich kontrahentami przy zawieraniu umów oraz redagujemy ich treść, tak aby była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i w najszerszym zakresie gwarantowała ochronę interesów naszych Klientów.

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry