Rok: 2018

 • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim swoim Klientom, Parterom i Współpracownikom, aby ten czas był okazją do odpoczynku i zadumy, a także wypełniał Wasze serca nadzieją i dodawał sił tak, byście mogli zrealizować wszystkie swoje plany.

   Adwokat Tomasz Borowiec
   wraz z zespołem Kancelarii
    
    
  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 21-12-18
  • Opublikowano w kategorii: Inne
 • Czy wiesz kiedy możesz podzielić majątek wspólny powstały w czasie trwania małżeństwa?
  • rozdzielność majątkowa między małżnkamiW dacie zawarcia związku małżeńskiego miedzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa (art. 31 §1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego). Obejmuje ona, co do zasady wszystkie przedmioty i prawa majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa, w tym m.in. otrzymywane przez poszczególnych małżonków wynagrodzenia za pracę, kupione nieruchomości, przedsiębiorstwa, samochody.

   Do czasu trwania wspólności majątkowej nie ma możliwości podziału uzyskanych przez małżonków składników majątkowych. Powyższe oznacza, iż małżonkowie do czasu ustanowienia rozdzielności nie mogą podzielić się między sobą nabytymi rzeczami. Również rozporządzenie poszczególnymi składnikami majątkowymi wymaga, co do zasady zgody obydwu małżonków.

   O ile w przypadku prawidłowo funkcjonującej rodziny powyższe ograniczenia nie są uciążliwe, o tyle w przypadku osób, które podjęły decyzję o rozstaniu, zarządzanie majątkiem wspólnym oraz korzystanie z majątku wspólnego często wiąże się z dużymi utrudnieniami.

   Wspólność majątkowa między małżonkami może ustać na trzy podstawowe sposoby:

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 10-12-18
  • Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne
 • Dzielisz majątek wspólny po rozwodzie? Pamiętaj, hipoteka nie zmniejsza wartości nieruchomości!
  • Dzieląc majątek wspólny, czy to w trakcie postępowania o podział majątku między byłymi małżonkami, czy też w sprawie o dział spadku po zmarłym spadkodawcy, Sąd zobowiązany jest ustalić wartość poszczególnych składników majątkowych. Jednym z ważniejszych składników, który ma szczególne znaczenie dla stron postępowania, jest nieruchomość. Od jej wartości często uzależnione jest stanowisko zainteresowanych – czy też żądać przyznania nieruchomości na wyłączną własność z obowiązkiem spłaty na rzecz byłego małżonka (drugiego ze spadkobierców), czy też żądać spłaty dla siebie i oddać nieruchomość innemu uczestnikowi.

   Dotychczas kwestią sporną w orzecznictwie było to, czy przy ustalaniu wartości takiej nieruchomości należy uwzględnić obciążenie hipoteczne. W aktualnym systemie gospodarczym mieszkania bardzo często kupowane są ze środków pochodzących z kredytów bankowych. Uzyskanie kredytu na zakup mieszkania wiąże się jednak z ustanowieniem na nim hipoteki na rzecz banku. Zagadnienie to było przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego w orzeczeniu z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. akt I CSK 54/16, w którym wskazał, iż ustalając wartość nieruchomości (gruntowej, lokalowej) w trakcie postępowania sądowego w sprawie o podział majątku wspólnego byłych małżonków, nie uwzględnia się obciążeń hipotecznych.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 22-11-18
  • Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne
Strona 1 z 212

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Archiwum:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry