Rok: 2016

 • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

   Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składa:

   Adwokat Tomasz Borowiec
   wraz z zespołem Kancelarii
    
    
  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 22-12-16
  • Opublikowano w kategorii: Inne
 • Uznałeś przedawniony dług ? Nie musisz go spłacać
  • Skutki uznania roszczenia przedawnionego.Roszczenia majątkowe, co do zasady ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po okresie wskazanym w ustawie (najczęściej z upływem trzech lub dziesięciu lat, licząc od daty wymagalności roszczenia), dłużnik może zwolnić się z obowiązku spełnienia świadczenia powołując się przed sądem rozpoznającym sprawę na zarzut przedawnienia. Jednakże termin przedawnienia zgodnie z treścią art. 123 § 1 pkt. 3 kodeksu cywilnego, może ulec przerwaniu na skutek czynności podjętych przez samego dłużnika. Czynnością taką jest uznanie długu przez osobę zobowiązaną do jego spełnienia. Przerwanie terminu przedawnienia oznacza, iż termin ten biegnie od początku, a co za tym idzie prowadzi to do znacznego przedłużenia możliwości dochodzenia przez wierzyciela należności w sądzie. Nie będzie to miało jednak miejsca w każdej sytuacji. W przypadku bowiem uznania roszczenia przez dłużnika już po okresie przedawnienia, nie dochodzi do jego przerwania.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 19-12-16
  • Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne
 • Przedawnienie roszczeń z umowy kredytu lub pożyczki
  • roszczenie Banków, przedawnienie roszczeń z umowy kredytu, pożyczkiZasadą jest, iż każde roszczenie majątkowe ulega przedawnieniu po upływie określonego terminu wskazanego w ustawie. Roszczenie przedawnione nie wygasa, jednakże nie może być skutecznie dochodzone przed sądem powszechnym. W przypadku skierowania powództwa do sądu, które obejmuje takie roszczenie, strona pozwana (dłużnik) może ponieść zarzut przedawnienia. Podniesienie takiego zarzutu skutkować będzie oddaleniem powództwa w całości.

   Okresy przedawnień roszczeń wskazane zostały w przepisie art. 118 kodeksu cywilnego stosownie do treści którego "Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata". Roszczenie Banku przeciwko osobie, która zawarła z nim umowę kredytu, pożyczki lub dokonała innej czynność bankowej, przedawnia się z upływem trzech lat od daty wymagalności danego zobowiązania. Przy czym roszczenie jest wymagalne kiedy nadszedł termin jego płatności zgodnie z treścią zawartej umowy. W przypadku kredytu lub pożyczki, każda miesięczna rata przedawniać się będzie osobno - z upływem trzech lat od terminu, w którym dana rata powinna być zapłacona. Odmiennie będzie wyglądać sytuacja, gdy Bank wypowie zawartą umowę - wówczas roszczenie staje się wymagalne w całości i od daty wskazanej w wypowiedzeniu należy liczyć termin przedawnienia.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 11-07-16
  • Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne
Strona 1 z 212

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Archiwum:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry