Prawo karne

obrona w sprawach karnych, kasacja, apelacja, Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób, które poszukują obrońcy w sprawach karnych, karno – skarbowych i wykroczeniowych, jak i dla podmiotów których interesy zostały naruszone lub zagrożone przestępczym działaniem osób trzecich (pokrzywdzonych). Wykonujemy czynności obrończe na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, apelacyjnego i kasacyjnego, a codzienna praktyka prowadzi nas do jednoznacznego wniosku, że z punktu widzenia interesów naszych Klientów zaangażowanie obrońcy wskazane jest już na początkowym etapie każdej sprawy.

Nasza praktyka najczęściej koncentruje się na sprawach z zakresu:

 • Przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji:

  takich jak spowodowanie wypadku drogowego, spowodowanie katastrofy, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

 • Przestępstw gospodarczych:

  takich jak oszustwo kredytowe, oszustwo ubezpieczeniowe, pranie brudnych pieniędzy, wyzyskanie przymusowego położenia kontrahenta, udaremnienie egzekucji, umyślne bankructwo.

 • Przestępstwa przeciwko przeciwdziałaniu narkomani:

  takich jak posiadanie środków odurzających lub psychotropowych, wprowadzenie ich do obiegu, ich udzielanie lub wytwarzanie.

 • Przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości:

  takich jak zgwałcenie, wykorzystanie bezradności innej osoby i doprowadzenie jej do obcowania płciowego.

 • Przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej:

  takich jak zniesławienie, pomówienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej.

 • Przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu:

  takich jak uszkodzenie ciała, zabójstwo, udział w bójce lub pobiciu, nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia.

 • Przestępstw przeciwko wolności:

  takich jak bezprawne pozbawienie wolności, uporczywe nękanie innej osoby (tzw. stalking), wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, naruszenie miru domowego, groźba.

 • Przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości:

  takich jak składanie fałszywych zeznań lub opinii, zatajenie dowodów niewinności, tworzenie fałszywych dowodów, fałszywe zawiadomienie o przestępstwie, poplecznictwo, niewykonywanie orzeczeń sądów karnych (np. jazda samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych).

 • Przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu:

  takich jak wzięcie zakładnika w celu uzyskania okupu, udział w zbiegowisku publicznym, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadanie broni palnej bez zezwolenia.

 • Przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych:

  takich jak naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, czynna napaść na funkcjonariusza publicznego, znieważenie funkcjonariusza publicznego, łapownictwo bierne i czynne, przekroczenie uprawnień władzy publicznej,

 • Przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów:

  takich jak fałszerstwo dokumentów, posłużenie się dokumentem sfałszowanym, posłużenie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby lub jej prawa majątkowe.

 • Przestępstw przeciwko mieniu:

  takich jak kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo, przywłaszczenie, paserstwo, niszczenie lub uszkodzenie mienia, zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia.

Kancelaria zajmuje się również obroną skazanych w postępowaniu wykonawczym, w tym w szczególności w sprawach o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, o rozłożenie na raty lub umorzenie grzywny, o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Reprezentujemy również pokrzywdzonych w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz z oskarżenia subsydiarnego.

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

  Pokaż więcej
  strzałka do góry