Rozwód i separacja

Sprawy o rozwód i separację, o alimenty, o ograniczenie władzy rodzicielskiej o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o miejsce zamieszkania dziecka, o miejsce pobytu dziecka, o demoralizację Rozpad małżeństwa lub czasowy kryzys jest trudnym czasem dla dwojga ludzi, szczególnie gdy para posiada dzieci. Pomocą w postępowaniu prawnym dotyczącym jego polubownego zakończenia zajmuje się kancelaria adwokacka, która zajmuje się świadczeniem usług w zakresie prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych.

Na czym polega pomoc adwokata od rozwodów?

W przypadku prowadzenia spraw rozwodowych chociażby w Warszawie, reprezentowaniem jednego z jej uczestników może zająć się jedynie radca prawny lub adwokat. Pozostałymi możliwymi działaniami, które realizuje kancelaria adwokacka w tej sytuacji, mogą być także:

 • sporządzanie przez adwokata pozwu rozwodowego,
 • bieżąca pomoc kancelarii adwokackiej w zakresie prowadzonej sprawy, a także w trakcie samej rozprawy sądowej,
 • możliwość obrony lub negocjacji ze stroną przeciwną.

Czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu

W świetle polskiego prawa istnieje tylko jeden, skuteczny powód, który decyduje o tym, że konieczny jest rozwód pomiędzy małżonkami. Jest to zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, który w tej sytuacji jest ważniejszy od innych przesłanek, takich jak przemoc czy zdrada, które mają pośredni wpływ, lecz nie decydujący na rozstrzygnięcie sprawy. W tym okresie ważne jest ustalenie i przeprowadzenie następujących czynności przez kancelarię adwokacką:

 • pierwszym etapem jest złożenie przez kancelarię pozwu, który powinien być złożony w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków lub w ostateczności odpowiedniej instytucji sądowej dla strony pozwanej. Złożenie pozwu wiąże się również z opłatą wynoszącą 600 złotych,
 • pozew o rozwód może zawierać żądanie określenia winy któregoś z małżonków, a także regulować kwestię opieki nad dziećmi i ponoszenia związanych z tym kosztów. Możliwe jest również ustalenie sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości po rozwodzie, jeśli małżonkowie takową posiadają. Zazwyczaj podział całego majątku odbywa się z kolei w osobnym procesie, chyba że małżonkowie są zgodni co do sposobu przeprowadzenia podziału,
 • jeśli sąd widzi szansę pogodzenia małżonków, zarządza przeprowadzenie mediacji, a także może czasowo zawiesić postępowanie. Dzieje się tak, gdyż sąd musi uznać trwały rozkład pożycia, aby uznać rozwód za jedyną możliwość rozstrzygnięcia sprawy.

Rozwód a separacja

W większości przypadków separacja jest wstępnym etapem postępowania w celu rozwiązania małżeństwa, o którym również orzeka sąd. Jest jednak kilka różnic dotyczących obu możliwości. Separacja odróżnia się:

 • obowiązkiem pomocy drugiej stronie w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
 • brakiem możliwości zmiany nazwiska w tym okresie,
 • krótszym czasem postępowania,
 • mniejszymi kosztami niż w przypadku sprawy rozwodowej,
 • warunkiem wystarczającym jest wykazanie w sprawie jedynie zupełnego rozkładu pożycia.

Orzeczenie o winie

Gdy obie strony nie ustaliły zgodnie inaczej, sąd zatwierdzając ustanie małżeństwa ustala winnego jego rozkładu. Wyjątkiem jest rozwód bez orzekania o winie, który muszą jednak polubownie zaakceptować obie strony. W innym przypadku w orzeczeniu zostaje ustalona strona winna, oboje małżonków, a może nastąpić taka sytuacja, że w orzeczeniu nie zostanie wskazana żadna ze stron.

Alimenty

Rozpad małżeństwa niesie za sobą nie tylko skutki moralne, ale także powinność płacenia alimentów drugiej stronie, jeśli jej sytuacja materialna jest zła. Taki obowiązek strona winna ma przez 5 lat lub do momentu zawarcia przez osobę otrzymującą alimenty nowego związku małżeńskiego.

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry