Windykacja należności:

Polskie przedsiębiorstwa – zarówno małe, średnie, jak i duże – nierzadko zmagają się z tak zwanym zatorem płatniczym. Jest to sytuacja, w której nieuregulowane należności Klientów wobec danej firmy zostają skumulowane do tego stopnia, że realnie zagrażają przyszłości przedsiębiorstwa. Środkiem służącym do zapobiegania powstawaniu zatorów płatniczych jest szybka i skuteczna windykacja należności. Jeśli mają Państwo problem z kontrahentem, który zwleka z realizacją swoich zobowiązań finansowych lub też uchyla się od ich spełnienia, Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Borowca pomoże doprowadzić do szybkiego ich odzyskania. Podejmujemy polubowne próby odzyskania należności, a w razie potrzeby występujemy na drogę sądową oraz dochodzimy wierzytelności poprzez działania komornicze.

Windykacja należności obejmuje następujące etapy:

 • Krok 1: Ocena zgłoszonego przez Klienta stanu faktycznego:

  Zawsze oceniamy zgłoszone roszczenie pod kątem szansy na osiągniecie zamierzonego celu. Przejawem naszej uczciwości wobec Klientów jest to, że nigdy nie zalecamy kierowania spawy na drogę postępowania sądowego, jeśli uznamy, że szanse na odzyskanie długów tą drogą są znikome. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych wydatków.

 • Krok 2: Wystąpienie do dłużnika z wezwaniem do niezwłocznego uregulowania wierzytelności:

  Nasza praktyka wskazuje, iż rozpoczęcie przez naszą Kancelarię procesu windykacji należności motywuje dłużników do dobrowolnego spłacenia długu pomimo, iż wcześniejsze metody podejmowane samodzielnie przez wierzycieli były nieskuteczne. Wystąpienie do dłużnika w celu próby ugodowego zakończenia postępowania stanowi również warunek formalny przewidziany przez kodeks postępowania cywilnego do sądowego rozpoczęcia sprawy.

 • Krok 3: Wytoczenie powództwa przed Sądem, w celu uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty:

  Stosujemy wszelkie przewidziane prawem szybkie i skuteczne metody dochodzenia należności, w tym elektroniczne postępowanie upominawcze przed e-sądem, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, czy też postępowanie uproszczone. Doświadczenie jakie posiadamy w windykacji długów pozwala nam wybrać najbardziej skuteczną metodę procesową dochodzenia wierzytelności, dopasowaną do potrzeb naszych Klientów oraz przedstawionych przez nich stanów faktycznych.

 • Krok 4: Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przed Komornikiem:

  Po uzyskaniu wyroku lub nakazu zapłaty kierujemy sprawę do Komornika Sądowego w celu rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego i ściągnięcia należności. Nasza Kancelaria współpracuje z licznym gronem Komorników nie tylko z Warszawy, ale i całej Polski, dlatego windykacja długów jest możliwa na terenie całego kraju.

 • Krok 5: Przekazanie środków finansowych Klientowi.

Dochodzimy należności w imieniu Klientów o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej, zarówno dużych podmiotów gospodarczych, jak też średnich i małych firm. Stosowane przez nas metody windykacji długów, w tym również bez konieczności udziału Klienta w Sądzie, umożliwiają nam dochodzenie wierzytelności na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania, czy siedziby dłużnika.

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry