Windykacja należności:

Trudność w odzyskaniu należnych wierzytelności to jeden z ważniejszych problemów polskich firm. Zatory płatnicze często są przyczyną utraty płynności finansowej, co z kolei prowadzi do upadku przedsiębiorstw. Jeśli mają Państwo problem z uzyskaniem zapłaty za wykonaną usługę  lub sprzedany towar, to nasza Kancelaria udzieli Państwu pomocy w odzyskaniu należności. Podstawowym celem naszego działania jest takie przeprowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego, by szybko doprowadzić do odzyskania należnych środków finansowych wraz z odsetkami za opóźnienie oraz poniesionych przez naszych Klientów kosztów dochodzenia roszczenia.

Windykacja należności obejmuje następujące etapy:

 • Krok 1: Ocena zgłoszonego przez Klienta stanu faktycznego:

  Zawsze oceniamy zgłoszone roszczenie pod kątem szansy na osiągniecie zamierzonego celu. Przejawem naszej uczciwości wobec Klientów jest to, że nigdy nie zalecamy kierowania spawy na drogę postępowania sądowego, jeśli uznamy, że szanse na wygraną są znikome. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych wydatków.

 • Krok 2: Wystąpienie do dłużnika z wezwaniem do niezwłocznej zapłaty środków finansowych:

  Nasza praktyka wskazuje, iż rozpoczęcie przez naszą Kancelarię dochodzenia roszczenia motywuje dłużników do dobrowolnego spełnienia świadczenia pomimo, iż wcześniejsze metody podejmowane samodzielnie przez wierzycieli były nieskuteczne. Wystąpienie do dłużnika w celu próby ugodowego zakończenia postępowania stanowi również warunek formalny przewidziany przez kodeks postępowania cywilnego do sądowego rozpoczęcia sprawy.

 • Krok 3: Wytoczenie powództwa przed Sądem, w celu uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty:

  Stosujemy wszelkie przewidziane prawem szybkie i skuteczne metody dochodzenia należności, w tym elektroniczne postępowanie upominawcze przed e-sądem, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, czy też postępowanie uproszczone. Doświadczenie jakie posiadamy w windykacji należności pozwala nam wybrać najbardziej skuteczną metodę procesową dochodzenia roszczeń, dopasowaną do potrzeb naszych Klientów oraz przedstawionych przez nich stanów faktycznych.

 • Krok 4: Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przed Komornikiem:

  Po uzyskaniu wyroku lub nakazu zapłaty kierujemy sprawę do Komornika Sądowego w celu rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego i ściągnięcia należności. Nasza Kancelaria współpracuje z licznym gronem Komorników nie tylko z Warszawy, ale i całej Polski.

 • Krok 5: Przekazanie środków finansowych Klientowi.

Dochodzimy należności w imieniu Klientów o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej, zarówno dużych podmiotów gospodarczych, jak też średnich i małych firm. Stosowane przez nas metody egzekwowania długów, w tym bez konieczności udziału Klienta w Sądzie, umożliwiają nam dochodzenie roszczeń na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania, czy siedziby dłużnika.

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry