Nie masz obowiązku uiszczania wynagrodzenia za uczęszczanie dziecka do prywatnej placówki oświatowej w czasie, gdy żłobek lub przedszkole jest zamknięte ze względu na stan epidemii.

Aktualnie na terenie całego kraju ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Niemal wszystkie placówki oświatowe, w tym o charakterze niepublicznym zostały zamknięte. Duża część rodziców, którzy na co dzień korzystali z usług prywatnych żłobków lub przedszkoli zostali pozbawieni możliwości odesłania dzieci na edukację i opiekę. Tymczasem umowy zawarte między rodzicami, a poszczególnymi placówkami oświaty przewidują obowiązek zapłaty wynagrodzenia bez względu na uczestnictwo dziecka na zajęciach.

Rodzice w takiej sytuacji mogą odmówić zapłaty wynagrodzenia należnego na rzecz przedszkola, czy też żłobka powołując się na przepis art. 475 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) zgodnie, z którym „jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa”. Przez niemożność spełnienia świadczenia należy rozumieć sytuację, w której dany podmiot nie jest w stanie – we względu na obiektywne okoliczności – zrealizować swojego zobowiązania. W przypadku podmiotów oświaty chodzić będzie o zobowiązanie zapewnienia opieki nad dziećmi oraz ich edukację. Przy czym brak możliwości spełnienia świadczenia wynikać może z okoliczności natury faktycznej oraz okoliczności prawnych. Tymczasem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”(Dz. U. z 2020 r., poz. 410) począwszy od dnia 12 marca 2020 r. na terenie całego kraju ograniczono funkcjonowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, poprzez określenie zakazu ich prowadzenia. Początkowo zakaz ten obowiązywał do dnia 25 marca 2020 r. jednakże został przedłużony na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., a następnie na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. Nie jest również wykluczone, że zakaz ten zostanie przedłużony po raz kolejny. Tym samym poszczególne prywatne placówki oświatowe nie mają możliwości wykonania swoich zobowiązań poprzez przyjęcie dzieci do ośrodków w celu ich edukacji i opieki nad nimi.

Skutkiem niemożności świadczenia przez niepubliczne przedszkola, czy też żłobki będzie brak konieczności uiszczania przez rodziców wynagrodzenia za cały okres, w którym dzieci nie uczestniczyły w zajęciach. Tak więc począwszy od dnia 12 marca 2020 r. rodzice mogę nie uiszczać wynagrodzenia do czasu, gdy dzieci będą mogły wrócić do niepublicznych placówek oświatowych.

Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
W dniu: 15-04-20
Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry