Prawo karne

 • Nowa procedura karna, czy będzie kontradyktoryjnie i szybko ?
  • Nowa procedura karna oparta na kontradyktoryjności i szybkości postępowaniaW dniu 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248 ze zm.). Nowelizacja ta wprowadza niejako nowy model procesu karnego, który ma opierać się na dwóch filarach – kontradyktoryjności oraz szybkości. Ustawodawca założył bowiem, iż sprawy karne w toku postępowania sądowego mają być niejako pojedynkiem uczestników na argumenty i dowody. Z jednej strony występować ma bowiem prokurator wraz z dowodami zebranymi w toku postępowania przygotowawczego, z drugiej zaś oskarżony wraz ze swoim obrońcą.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 01-07-15
  • Opublikowano w kategorii: Prawo karne
 • Czy wchodząc w konflikt z prawem karnym musisz zostać skazany przez Sąd ?
  • umorzenie postępowania na wniosek pokrzydzonego bez zydania wyroku skazującegoW dniu 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę - kodeks karny. Przepisy te wprowadzają nową instytucję prawa karnego nieznaną dotychczas polskiemu ustawodawcy, a mianowicie umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego. Rozwiązanie to zostało uregulowane w dodanym na skutek nowelizacji przepisie art. 59a kodeksu karnego. Skutkiem umorzenia jest odstąpienie od prowadzenia dalszego postępowania karnego oraz zaniechanie ustalenia winy sprawcy, a w konsekwencji zaniechanie jego ukarania.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 01-06-15
  • Opublikowano w kategorii: Prawo karne
 • Nowa podstawa do wznowienia postępowania karnego
  • Law conceptW dniu 9 lutego 2015 r. upłynął okres na jaki Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2013 r. sygn. akt SK 9/10, odroczył utratę mocy obowiązywania przepisu  art. 75 § 1 kodeksu karnego.

   Osoby, w stosunku do których Sąd obligatoryjnie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej, w sytuacji gdy w okresie próby zostały skazane na kolejną karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania za umyślne przestępstwo podobne, mogą wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania karnego dotyczącego zarządzenia wykonania kary. Sąd we wznowionym postępowaniu winien zbadać czy nie zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające odstąpienie od jej zarządzania.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 09-02-15
  • Opublikowano w kategorii: Prawo karne

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Archiwum:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry