Prawo karne

 • Sprawy sądowe wracają na wokandę (COVID – 19)
  • Dobra wiadomość dla osób oczekujących na zakończenie spraw sądowych. Na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. tzw. „tarczy antykryzysowej 3.0.”, począwszy od dnia 18 maja 2020 r. rozprawy w sprawach cywilnych i karnych wracają na wokandę. W sprawach cywilnych przez okres stanu epidemii oraz rok po jego odwołaniu rozprawy odbywać się mają w systemie telekonferencji. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia rozprawy w takim trybie, Sąd może skierować sprawę do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, pod warunkiem, że żadna ze stron nie sprzeciwi się temu w terminie 7 dni. W przypadku wniesienia sprzeciwu Sąd zobligowany będzie wyznaczyć rozprawę.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 20-05-20
  • Opublikowano w kategorii: Aktualności Prawo administracyjne Prawo cywilne Prawo karne
 • Nowa procedura karna, czy będzie kontradyktoryjnie i szybko ?
  • Nowa procedura karna oparta na kontradyktoryjności i szybkości postępowaniaW dniu 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248 ze zm.). Nowelizacja ta wprowadza niejako nowy model procesu karnego, który ma opierać się na dwóch filarach – kontradyktoryjności oraz szybkości. Ustawodawca założył bowiem, iż sprawy karne w toku postępowania sądowego mają być niejako pojedynkiem uczestników na argumenty i dowody. Z jednej strony występować ma bowiem prokurator wraz z dowodami zebranymi w toku postępowania przygotowawczego, z drugiej zaś oskarżony wraz ze swoim obrońcą.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 01-07-15
  • Opublikowano w kategorii: Prawo karne
 • Czy wchodząc w konflikt z prawem karnym musisz zostać skazany przez Sąd ?
  • umorzenie postępowania na wniosek pokrzydzonego bez zydania wyroku skazującegoW dniu 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę - kodeks karny. Przepisy te wprowadzają nową instytucję prawa karnego nieznaną dotychczas polskiemu ustawodawcy, a mianowicie umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego. Rozwiązanie to zostało uregulowane w dodanym na skutek nowelizacji przepisie art. 59a kodeksu karnego. Skutkiem umorzenia jest odstąpienie od prowadzenia dalszego postępowania karnego oraz zaniechanie ustalenia winy sprawcy, a w konsekwencji zaniechanie jego ukarania.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 01-06-15
  • Opublikowano w kategorii: Prawo karne

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

  Pokaż więcej
  strzałka do góry