Zawarłeś umowę o imprezę turystyczną? Biuro podróży ma obowiązek zwrócić ci wszystkie dokonane wpłaty ze względu na stan epidemii!

Uprawnienia osób, które zawarły z biurami podróży umowy o imprezy turystyczne, czyli umowy na organizację wycieczek turystycznych, wypoczynkowych, wakacyjnych itp. określone są w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361 ze zm.). Ustawodawca w treści powyższego aktu prawnego przewidział sytuację, w której odbycie się imprezy turystycznej nie będzie możliwe lub podróżny nie będzie nią zainteresowany,  ze względu na sytuację panującą  w miejscu, w którym impreza ma się odbyć lub w jego sąsiedztwie, w tym ze względu na stan zagrożenia epidemią lub stan epidemii.

Zgodnie z treścią przepisu art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznychPodróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie”.

Aktualnie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. „w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 począwszy od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania. Według informacji umieszczonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na jego platformie internetowejW związku z faktem, że na obecnym etapie rozwoju epidemii koronawirusa żadne miejsce na świecie nie jest wolne od ryzyka zakażenia się nim, a w niektórych regionach świata sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych, które nie są konieczne”. Co więcej, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2020 r. „w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wstrzymano do odwołania przemieszczanie się pasażerów w ruchu kolejowym poza granicę kraju oraz znacznie ograniczono ruch kołowy. Wyłączono również ruch lotniczy poza granice kraju.

Powyższe okoliczności stanowią podstawę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o organizację imprezy turystycznej. Odbycie się wycieczki stanowi bowiem realne zagrożenie dla zdrowia lub życia podróżnego. Biuro podróży zobligowane jest wówczas do zwrotu wszystkich uiszczonych wpłat, bez możliwości potrącania z nich jakichkolwiek opłat, czy kosztów.

Uzupełnienie z dnia 01 kwietnia 2020 r: W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), która w art. 15k ust. 1 odroczyła w czasie skuteczność oświadczenia złożonego przez podróżnego o odstąpieniu od umowy turystycznej, pozostającego w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Ustawodawca w celu ochrony biur podróży przed niewypłacalnością zastrzegł, że oświadczenie podróżnego o odstąpieniu od umowy jest skuteczne dopiero po upływie 180 dni od daty jego złożenia. Powyższe oznacza, że biuro podróży zobligowane jest do zwrotu wszystkich dokonanych przez podróżnego wpłat dopiero po tym terminie. Ustawodawca w art. 15k ust. 2 powyższej ustawy zastrzegł również możliwość uzyskania przez podróżnego – za jego zgodą – vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. W takim przypadku odstąpienie od umowy o organizacji imprezy turystycznej uważa się za nieskuteczne.

Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
W dniu: 27-03-20
Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry