Nowa podstawa do wznowienia postępowania karnego

Law conceptW dniu 9 lutego 2015 r. upłynął okres na jaki Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2013 r. sygn. akt SK 9/10, odroczył utratę mocy obowiązywania przepisu  art. 75 § 1 kodeksu karnego.

Osoby, w stosunku do których Sąd obligatoryjnie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej, w sytuacji gdy w okresie próby zostały skazane na kolejną karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania za umyślne przestępstwo podobne, mogą wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania karnego dotyczącego zarządzenia wykonania kary. Sąd we wznowionym postępowaniu winien zbadać czy nie zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające odstąpienie od jej zarządzania.

Przykład: Jan Kowalski został skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3, za przestępstwo kradzieży. Wyrok uprawomocnił się w dniu 1 stycznia 2014 r. W dniu 20 maja 2014 r. Jan Kowalski został ponownie prawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 5, za przestępstwo przywłaszczenia. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie w dniu 21 grudnia 2014 r. wydał postanowienie o obligatoryjnym zarządzeniu wykonania kary 2 lat pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo kradzieży. W uzasadnieniu wskazał, iż przepis art. 75 § 1 k.k. przewiduje obligatoryjne zarządzenie wykonania kary w stosunku do osoby, która w okresie próby została skazana za umyślne przestępstwo podobne na kare pozbawienia wolności, w tym w zawieszeniu. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 20 stycznia 2015 r. Jan Kowalski nie zgadza się z postanowieniem Sądu, albowiem w jego sprawie zachodzi szereg okoliczności szczególnych. Po uchyleniu obowiązywania przepisu art. 75 § 1 k.k. w zakresie wskazanym przez Trybunał Konstytucyjny, to jest po dniu 9 lutego 2015 r., Jan Kowalski może wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary wymierzonej za przestępstwo kradzieży. W okresie próby został on bowiem skazany na karę pozbawienia wolności, ale z warunkowy zawieszeniem jej wykonania, zaś w jego sprawie zachodzą szczególne okoliczności.

Informujemy, iż Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Borowca zajmuje się sprawami o wznowienie postępowań karnych.

Inna jest sytuacja prawna osób, którym Sąd prawomocnie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności przed 9 lutego 2015 roku, od sytuacji osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary po tej dacie. W stanie prawnym do dnia 9 lutego 2015 r. Sąd podejmując wiadomość o kolejnym skazaniu na karę pozbawienia wolności (nawet z warunkowym zawieszeniem jej wykonania) za umyślne przestępstwo podobne zawsze zobowiązany był do zarządzenia wykonania pierwszej z kar pozbawienia wolności. Nawet w szczególnie uzasadnionych przypadkach brak było podstawy prawnej, aby Sąd mógł od tego odstąpić. Zarządzenie to następowało niejako “automatycznie”. Po wejściu w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to jest po 9 lutego 2015 r., osoba która w okresie próby ponownie skazana została na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania za umyślne przestępstwo podobne może bronić się, że w jej sprawie następują szczególne okoliczności. Jeśli natomiast zarządzenie wykonania kary nastąpiło przed 9 lutego 2015 r., osoba taka może wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania.

Od wniosku o wznowienie postępowania należy uiścić opłatę sądową w wysokości 150 zł. Wniosek winien być sporządzony i podpisany przez adwokata.

Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
W dniu: 09-02-15
Opublikowano w kategorii: Prawo karne

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry