Sukces Kancelarii Adwokackiej przed powiększonym składem Naczelnego Sądu Administracyjnego

Decorative Scales of Justice in the CourtroomZ przyjemnością informujemy, iż Adwokat Tomasz Borowiec reprezentujący absolwenta aplikacji ogólnej (skarżącego), zakończył trwający ponad 5 lata spór z Ministrem Sprawiedliwości,  o wykładnie przepisów ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Naczelny Sąd Administracyjny w powiększonym składzie 7 sędziów w wyroku z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I OPS 2/14, uwzględnił skargę kasacyjną oraz podzielił w pełni prezentowane przez Adwokata Tomasza Borowca argumenty, wskazując, iż organ administracji publicznej winien niezwłocznie przyjąć skarżącego na aplikację sędziowską.

Sukces jest o tyle znaczący, iż przeciwne stanowisko zawarł zarówno występujący w sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich jak i Prokurator Generalny, którzy wnosili o oddalenie skargi.

Artykuł prasowy o sprawie znajduje się także na stronie internetowej gazety Rzeczpospolita.

Spór między absolwentem aplikacji ogólnej a Ministrem Sprawiedliwości dotyczył wykładni przepisu art. 29 ust. 6 w powiązaniu z art. 23 ust. 4 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, który stanowi, że w przypadku uwzględnienia przez sąd administracyjny skargi na decyzję organu administracji  publicznej o odmowie przyjęcie na aplikację prokuratorską lub sędziowską Dyrektor Szkoły wydaje niezwłocznie decyzję o przyjęciu na aplikację specjalistyczną.

Skarżący w 2010 r. ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz złożył wniosek o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej. Przepisy ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przewidywały, iż absolwenci aplikacji ogólnej, którzy zdobędą największą liczbę punktów ze sprawdzianów i praktyk w czasie trwania tej aplikacji, będą mogli kontynuować szkolenie na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej. Limit miejsc na aplikację specjalistyczną był jednak ograniczony w stosunku do liczby absolwentów aplikacji ogólnej.  Ze względu na zbyt małą liczbę punktów Dyrektor Szkoły odmówił skarżącemu przyjęcia na aplikację specjalistyczną. Skarżący odwołał się wówczas do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z 2013 r. uchylił decyzję organów administracji publicznej. Dyrektor Szkoły błędnie ustalił bowiem liczbę punktów skarżącego zdobytą w trakcie trwania aplikacji ogólnej.

Po uchyleniu decyzji, Dyrektor Szkoły ponownie przeliczył punkty skarżącemu oraz uznał, że nadal nie mieści się on w limicie miejsc na aplikację specjalistyczną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę absolwenta aplikacji ogólnej wskazując, iż obowiązek przyjęcia na aplikację specjalistyczną w przypadku uprzedniego wyroku sądu administracyjnego uwzględniającą skargę, obliguje do wydania decyzji o przyjęciu na aplikację specjalistyczną tylko w sytuacji, gdy liczba prawidłowo zliczonych punktów zezwala na umieszczenie aplikanta w limicie miejsc na liście klasyfikacyjnej.

Wyrok ten został zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w trakcie rozpoznawania sprawy uznał, że zachodzą poważne wątpliwości w wykładni cytowanego przepisu art. 29 ust. 6 w powiązaniu z art. 23 ust. 4 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W tym celu wystąpił z wnioskiem do składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały. Powiększony skład sądu uznając doniosłość zagadnienia prawnego przyjął całą sprawę do rozpoznania przez siebie. Sąd uwzględnił skargę kasacyjną oraz w pełni podzielił argumenty prezentowane przez Adwokata Tomasza Borowca. W ustnych motywach wyroku Sędzia Jacek Chlebny wskazał, że jeżeli sąd uwzględni skargę na wadliwy sposób liczenia punktów na liście klasyfikacyjnej, kandydat na aplikację specjalistyczną powinien być na nią niezwłocznie przyjęty. Przepisy ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nakładają bowiem na Dyrektora Szkoły obowiązek wydania decyzji o przyjęciu na aplikację. Nie ma podstaw prawnych do ponownego liczenia punktów i sporządzania nowych symulacyjnych list kandydatów na aplikacje specjalistyczne.

Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
W dniu: 21-12-14
Opublikowano w kategorii: Prawo administracyjne

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry