Aktualności

 • Bankowy Tytuł Egzekucyjny (tzw. BTE) niekonstytucyjny, skutki dla osób mających problemy ze spłatą zobowiązania na rzecz Banków
  • Bankowy Tytuł Egzekucyjny, BTE, orzeczenie TK z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12, art. 96 ust. 1 ustawy prawo bankowe, art. 97 ust. 1 ustawy prawo bankoweTrybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 45/12 uznał, iż przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.) regulujące Bankowe Tytuły Egzekucyjne są niezgodne z Konstytucją. Jednocześnie Trybunał odroczył utratę mocy ich obowiązywania do dnia 1 sierpnia 2016 r.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 01-05-15
  • Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne
 • “Frankowicze” – roszczenia osób, które zawarły umowę kredytu lub pożyczki we franku szwajcarskim
  • kredyt we frankachKluczowe znaczenie dla roszczeń "Frankowiczów" ma wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt XVII AmC 426/09, w którym uznano, iż klauzula zawarta w umowie kredytowej indeksująca kredyt do waluty obcej jest abuzywna, co oznacza, iż rażąco narusza ona interesy kredytobiorcy i nie może być stosowana w obrocie między konsumentami a przedsiębiorcami.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 10-04-15
  • Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne
 • Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy
  • easter eggsZ okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy Adwokat Tomasz Borowiec wraz z zespołem życzy swoim Klientom oraz Współpracownikom zdrowia, pogody ducha, oraz sukcesów tak w życiu prywatnym jak i zawodowym.

    

   Adwokat Tomasz Borowiec

   wraz z zespołem

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 02-04-15
  • Opublikowano w kategorii: Inne
 • Nowa podstawa do wznowienia postępowania karnego
  • Law conceptW dniu 9 lutego 2015 r. upłynął okres na jaki Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2013 r. sygn. akt SK 9/10, odroczył utratę mocy obowiązywania przepisu  art. 75 § 1 kodeksu karnego.

   Osoby, w stosunku do których Sąd obligatoryjnie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej, w sytuacji gdy w okresie próby zostały skazane na kolejną karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania za umyślne przestępstwo podobne, mogą wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania karnego dotyczącego zarządzenia wykonania kary. Sąd we wznowionym postępowaniu winien zbadać czy nie zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające odstąpienie od jej zarządzania.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 09-02-15
  • Opublikowano w kategorii: Prawo karne
 • Sukces Kancelarii Adwokackiej przed powiększonym składem Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • Decorative Scales of Justice in the CourtroomZ przyjemnością informujemy, iż Adwokat Tomasz Borowiec reprezentujący absolwenta aplikacji ogólnej (skarżącego), zakończył trwający ponad 5 lata spór z Ministrem Sprawiedliwości,  o wykładnie przepisów ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Naczelny Sąd Administracyjny w powiększonym składzie 7 sędziów w wyroku z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I OPS 2/14, uwzględnił skargę kasacyjną oraz podzielił w pełni prezentowane przez Adwokata Tomasza Borowca argumenty, wskazując, iż organ administracji publicznej winien niezwłocznie przyjąć skarżącego na aplikację sędziowską.

   Sukces jest o tyle znaczący, iż przeciwne stanowisko zawarł zarówno występujący w sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich jak i Prokurator Generalny, którzy wnosili o oddalenie skargi.

  • Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
  • W dniu: 21-12-14
  • Opublikowano w kategorii: Prawo administracyjne
Strona 7 z 7« Pierwsza...34567

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry